Norwegian language only!

Skrevet av Lars Mæhle, utgitt av Cappelen Damm