Norwegian language only!

Skrytepappa, skrevet av Ulrik Høisæther og Jan-Erik Fjell, utgitt av Strawberry Publishing.